Tehnička podrška: 064 97 42 307

BESPLATAN NALOG ZA TELEFONIRANJE
  • Trenutno ne aktiviramo nove naloge!
  • Besplatan nalog registrujete odabirom neke od dopuna.
  • Nakon registracije (pre uplate) nas obavestite ukoliko želite da vam aktiviramo probne/besplatne minute za telefoniranje. Na nalog će Vam biti dodato 20 centi kredita. U zavisnisti od zemlje koju pozivate, to je dovoljno za do 20 minuta razgovora.
Odaberite:

  • Odaberite neku od dopuna, kliknite na dugme Poručite, a zatim odaberite KREIRANJE NALOGA i ostavite svoje podatke. Nakon registracije biće Vam prikazana uplatnica sa podacima za uplatu. Na email ćete dobiti podatke o porudžbini. Na email adresu kontakt@cent.rs nam možete poslati zahtev da vam aktiviramo probne/besplatne minute za telefoniranje. (Detaljno uputstvo za poručivanje)
  • Pravo na besplatne minute imaju samo novi korisnici. Biće vam dodato 20 centi kredita. Dužina razgovora koju možete ostvariti sa tim probnim kreditom zavisi od tarife ka zemlji koju pozivate.*
  • Za nastavak telefoniranja nalog dopunjujete po uplatnici koja će vam biti prikazana
  • Potrebni su Vam Ispravna email adresa, ime, prezime, adresa, kontakt telefon.
  • Firmama su potrebni još i tačan naziv firme, PIB i matični broj

*) Jedan korisnik samo jednom ostvaruje pravo na besplatne minute za telefoniranje. Sa jedne IP adrese je moguće samo jednom dobiti besplatne minute za telefoniranje. Poklon minute je moguće korstiti 24 do 48 sati od aktivacije naloga. Nakon toga će neiskorišćeni minuti biti isključeni. Mada većina korisnika dobija poklon minute za telefoniranje, www.cent.rs nije u obavezi da bilo kome omogući poklon minute za telefoniranje.